Michał Czerny

Absolwent pedagogiki w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej na UŁ; temat pracy dyplomowej dotyczy oddziaływania technik jogi na zdrowie człowieka; tytułowany instruktor, prowadzący warsztaty w zakresie rozwoju osobistego opartego na technikach oddechowych, jogi i medytacji w ramach programów międzynarodowej fundacji Art of Living; wolontariusz i uczestnik półrocznego, międzynarodowego programu kształcenia liderów społecznych w zakresie budowania społeczeństwa wolnego od stresu i przemocy – „Yes We Can – Community Leadership Program”, zorganizowanego przez Fundację Art Of Living; obecnie pracuje w przedszkolach, domach dziecka, szkołach i uczelniach prowadząc zajęcia integracyjno-rozwojowe oparte na technikach jogi.