Konsultacja ajurwedyjska

Konsultacja ajurwedyjska polega na dokładnej analizie stylu życia, diety, wyglądu, stanu umysłu, dolegliwości oraz rozpoznaniu tzw. prakriti, indywidualnej, wrodzonej energetyki organizmu.  Na tej podstawie ustalane są indywidualne zalecenia by pomóc przywrócić zaburzoną równowagę na poziomie ciała, umysłu i ducha.

Zdrowie w rozumieniu Ajurwedy to nie tylko zdrowe ciało ale również spokojny, zrównoważony umysł, poczucie szczęścia, sensu, zadowolenie z życia. Choroba wg Ajurwedy to brak równowagi, którego przyczyną jest szeroko rozumiany, nieodpowiedni styl życia. W świetle tej nauki choroba nie pojawia się nagle. Rozwija się długo, nawet wiele lat, dając początkowo subtelne objawy, których często w naszym „zabieganym” życiu nie zauważamy lub bagatelizujemy. Zdobywając wiedzę o swoim organizmie, stosując naturalne środki, odpowiednią dla siebie dietę, dbając o stan umysłu, możemy przywrócić zaburzoną równowagę wewnętrzną, zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby.

Konsultacje wykonuje certyfikowany konsultant ajurwedy Ida Tracz Dhyanyot Kaur (Instytut Jiva Ajurweda, Indie).

  • czas trwania 1,5 – 2,5 godz.
  • koszt – 250 zł