Mateusz Konopacki

Mateusz jest absolwentem psychologii i kognitywistyki. Jogą i medytacją
zajmuję się od sześciu lat. By pogłębić swoją praktykę, spędził pięć
miesięcy w Indiach, ucząc się w szkole Shri Yogendry w Bombaju, oraz
odbywając podróż do źródeł Jogi w Himalajach.Ucząc Jogi kładzie duży nacisk na skupienie i pracę z oddechem.
Interesuje się przede wszystkim docieraniem do korzeni i poznawaniem
klasycznej Jogi. Fascynują go również inne duchowe tradycje – od
hermetyzmu po taoizm. Wierzy, że mimo powierzchownych różnic wszystkie
dotyczą tego samego, uniwersalnego doświadczenia. Prowadził badania
naukowe nad medytacją i szamanizmem.Oprócz Jogi, Mateusza interesują również inne podejścia do ciała i ruchu.
Trenuje szermierkę mieczem na podstawie średniowiecznych manuskryptów
oraz tai chi. Zajmuje się również rzemiosłem artystycznym, w swej
pracowni wskrzeszając dawne techniki złotnictwa i metaloplastyki.